Hvem forklarer seg først i sin partsforklaring?

Barnefordeling,
08.05.2019

Hei.

Jeg kommer til å gjøre det jeg kan for å få daglig omsorg for min sønn på 8 år. Pr i dag er det barnets far som har daglig omsorg og ...


Flytting med barn når man har delt bosted

Familierett, Flytting med barn
09.05.2019

Jeg er far til tre barn; 11, 10, 8. Har skiftlig avtale om delt fast bosted med mor. Vi bor i dag 20 meter fra hverandre, og samarbeider godt. Barna går på skole 1 km unna, i Os kommune...


Overta felles bolig ved skilsmisse

Skillsmisse, Retten til de enkelte eiendelene
08.05.2019

Min mann ønsker separasjon, og vil at jeg skal flytte ut av felles bolig. Jeg ønsker imidlertid å se på mulighetene for å kjøpe han ut og overta boligen. Jeg ...


Kan arbeidsgiver nekte meg høyere stilling fordi jeg har vært syk?

Arbeidsrett, Arbeidstid
25.03.2019

Kan min arbeidsgiver avvise mitt krav om høyere stilling med den begrunnelsen at jeg hadde stort fravær ( sykemeldt 3 mnd pga operasjon). Krever også at jeg bare jobber min delti...